úterý 26. listopadu 2019

Švejda: A osel na něj funěl (MDP - Komedie)

A osel na něj funěl Šimona Olivětína aka Reného Levínského (soudě podle inscenace, samotný text jsem nečetl) je, dalo by se obecně říct, vzýváním liberalismu. Náboženské tolerance, genderové rovnoprávnosti (a přirozeně tedy i kritikou patriarchálního modelu společnosti) atd. Točí se kolem témat, kterým se autor aktivně věnuje i ve veřejném životě.


Jeho vánoční příběh je sympatický především tím, jak na (názorově řekl bych dosti rigidním) poli inscenace pro děti (či přesněji, jak uvádějí sami tvůrci, "pro celou rodinu") nabourává svým intelektuálně decentním humorem různé společenské stereotypy, zažitý diskurs. Zasazen do příznivě demokratických (a přesto, přirozeně v té době, v jistých ohledech neliberálních) třicátých let, sděluje například, že vedle křesťanských Vánoc si stejnou pozornost zasluhuje i židovská chanuka, a učitelka (či obecně žena v zaměstnání) má požívat stejný respekt jako učitel (muž).
Pokud jde o děj, počíná si Levínský poněkud krokolomně; někdy je těch nepředpokládaných zvratů (zvláště v závěru) příliš. Též bych asi (na tomto poli) oželel autorovu až přílišnou literárnost textu (dialogů), včetně oblíbeného přehazování slovosledu, která inscenaci viditelně zatěžkává/"uzemňuje" (to už by jinak ale asi nebyl Levínský). V případě věkového zacílení bych si troufl říct, že A osel na něj funěl je určen tak pro žáky druhého stupně ZŠ (ne-li dokonce pro ty nejvyšší ročníky); pro "celou rodinu" určitě ne.


Stěžejní nápad Michaely Homolové dát příběhu zasazenému do třicátých let inscenační ráz ve stylu meziválečné avantgardy vypadá na první pohled vtipně a šťastně. Modernistická scénografie (včetně blikajících neonů) a stejně tak laděná hudba, "konstruktivistické" vedení herců - dýchá to čímsi sympatickým a neotřelým. Jenže zároveň to působí až příliš chladně a neosobně, chybí tomu spontaneita, šťáva v obecném slova smyslu. Zvláště přísně aranžované, "loutkové" vedení herců se po chvíli opravdu začne zajídat.
Inscenace A osel na něj funěl je  - pokud bych to shrnul - takovým malým subverzivním počinem. A to se asi od Divadla Komedie, řekl bych, očekává.
Premiéra 23. listopadu 2019. Více informací o inscenaci zde. 

Žádné komentáře :

Okomentovat

Jsme rádi, když diskutujete, ale prosíme, podepisujte se celým jménem.
Anonymní i nedostatečně podepsané příspěvky budou vymazány.
Vulgarity, urážky a off-topic komentáře se zapovídají.
Děkjueme