čtvrtek 5. září 2013

Velemanová: O malém arogantním „Z“

Divadlo Na zábradlí změnilo své logo

Divadlo Na zábradlí se zbavilo svého „rodinného stříbra“, odhodilo nestárnoucí a nezapomenutelné logo, vytvořené před půlstoletím grafikem, malířem a scénografem Liborem Fárou a nahradilo je novým (jeho autorem je Pavel Lukáš). Do důvodů, proč tak divadlo učinilo, mi nic není (i když by mě sakra zajímaly), určitě má na to právo. Dokonce jsem v té „fárovské“ lince, do níž je vetknut versálkami název divadla, našla i jakousi kontinuitu. Dekorativnější, komplikovanější motiv „zábradlí“, vystupující z Fárovy legendární značky, je minimalizován do oné strohé čisté linky. Ovšem „Z“ v kruhu, kutálejícím se po tom strohém zábradlí, evokuje logo „Zetoru“„Barumu“, nemá vtip ani přesah (jako např. logo-kolečko německého divadla Volksbühne),  působí na té docela půvabné kolejničce nějak jalově, osaměle, Začátečnicky, neváhala bych říci, až připitoměle.
Nehledě k tomu, že si takovéto hloupé „Z“ dovolí nahrazovat logo, které je s Divadlem Na zábradlí spojeno osudově a nedílně. Nebo je to vzkaz, že na Zábradlí chtějí začínat s čistým stolem, od nuly? To ale přece tak úplně nelze – v divadle s takovým fluidem, a takový vzkaz by byl od lidí vědomých si souvislostí dost nešikovný. Personální změny v DNZ působily velice nadějně a sympaticky. Ovšem změny dobrých značek hned na úvod těchto změn ve mně naopak budí nedůvěru a provokují otázku, zda se nové vedení cítí pevné v kramflecích…

VĚRA VELEMANOVÁ

22 komentářů :

 1. Martin Bernátek5. září 2013 17:33

  Malý mechanismus malých písmenek


  Co divadelní Bůh v Praze spojil, člověk nerozlučuj a basta. To je podstata příspěvku paní Věry Velemanové. V úvodu prvního odstavce paní tvrdí, že vedení divadla má určitě právo na nahrazení starého loga novým, i když je první lepší než druhé. Poté zkritizuje nové logo, právo na změnu popře a tvrdí, že logo Libora Fáry je se Divadlem Na zábradlí spojeno osudově a nedílně.

  Logo je správné, jen pokud odpovídá relativně úzkým kritérím odbornice na umělce Fáru. Vše ostatní je hned hloupé. Zdůvodněním změny snahou vedení divadla začít s čistým stolem se autorka se nezabývá. Místo úvahy, jaký umělecký program signalizuje změna od dekorativního a komplikovaného motivu k jasnému a přímému tvaru, rovnou spílá. Zde ale nejde o logo, ale o podstatnější výhrady.

  Proč je spojení starého loga a divadla osudové a nedílné a jeho rozluka nešikovná? Prostě proto. Argumentem je "fluidum." Změny jsou sympatické jen pokud se autorce zamlouvaji a když skutečně nastanou, je to problém. Divadlo může být více, nebo méně muzeem. Někdy ale začně být v domě s velkou tradicí prostě těsno a "fluidum" je třeba odpustit (Třeba se za pár let vrátí).

  OdpovědětVymazat
 2. Vladimír Mikulka5. září 2013 18:29

  I když pominu (ale jen nerad, protože je mi to hodně protivné) poněkud zemanovsky laděné dehonestování názorového oponenta prostřednictvím ironického oslovování "paní", mám pocit, že se, Martine, spíš jen tak rozčileně vozíš na formálních detailech a necháváš stranou podstatu výhrad, které tu Věra Velemanová vznesla:

  a/ nové logo jako takové se jí nelíbí (a vcelku zřetelně objasňuje proč)

  b/ nezdá se jí rozumné tdělat takto symbolicky "tlustou čáru" za něčím, co bylo s celou dosavadní historií DNZ spojeno (a vcelku zřetelně objasňuje proč)

  Docela by mě zajímalo, kde jsi vyčetl, že Věra Velemanová popírá právo nového vedení na změnu loga. V posledním odstavci zkrátka tvrdí, že se padesátiletá historie DNZ nedá jednoduše a kompletně smést se stolu, ale to je snad něco trochu jiného, ne? A věta o "relativně úzkých kritériích odbornice na umělce Fáru" je už úplně mimo, obávám se.

  Ale ještě jednou k věci samotné. Mně osobně se tohle logo taky nezdá. Kromě důvodů, které uvádí VV, kupodivu dokonce i z jednoho důvodu, který zmiňuješ ty: i kdybychom totiž přijali názor "ať si každé umělecké vedení změní logo podle své poetiky" (což je sporné, ale budiž), tohle "zbrojovácké" logo se mi k tomu, co předvádí Mikulášek zrovna dvakrát nehodí. Nemám pocit, že by se na Zábradlí chystal přímočarý a strohý minimalismus, jaký provozoval Pařízek v Komedii. Svým způsobem je tak to logo vlastně i trochu zavádějící.

  OdpovědětVymazat
 3. Michal Zahálka5. září 2013 18:35

  Je to trochu mimo, ale kdyby to náhodou někoho zajímalo: když jsem otevřel logo na webu, byl jsem dost rozpačitý, ale včera jsem na tiskovce viděl, jak vypadá ten grafický manuál celkově, a ten už je podstatně pohlednější.

  OdpovědětVymazat
 4. Kateřina Jírová5. září 2013 20:22

  Milí zlatí boubelatí, a zvláště Věro, a zvláště dnes, kdy jsme se setkaly. (Na VyšeHrátkách, není to skrytá reklama, pane domácí?) Pochopitelně si nové vedení DNZ nedovoluje pominout historii DNZ. Plně ji ctí. Ale zkrátka a dobře, jsou mladí a neklidní, a tak se v té Praze snaží. No a co?

  OdpovědětVymazat
 5. Marie Reslová5. září 2013 22:25

  Když to Z na mě vykouklo z obálky s pozvánkou, první asociace byla začátečnické "zetko" čerstvého držitele řidičáku. Snahu po inovaci loga chápu, ale kromě výše zmíněného ve mě nevyvolává žádné pocity ani představy. Připadá mi jaksi jalové, sterilní... Možná zbytečně spěchali.

  OdpovědětVymazat
 6. Jan Šotkovský5. září 2013 22:44

  Fluidum, nefluidum, Fára to logo navrhoval pro značně jiné
  divadlo, které chtělo působit značně jinak. A při vší úctě k jeho grafickému géniu bych s patetickými výrazy jako "nestárnoucí a nezapomenutelné" nebo "osudové a nedílné spojení" šetřil.
  A myslím, že je trochu přepjaté polarizovat situaci na: zachovám logo - ctím genia loci a kontinuitu, měním logo - začínám od nuly.

  (Mimochodem Fárovo logo Činoherního klubu mi přijde mnohem nadčasovější než to zábradlácké.
  A to nové "Z" se mi taky tak hloupě nejeví.)

  OdpovědětVymazat
 7. Vladimír Mikulka5. září 2013 23:42

  Debata tohoto typu nevyhnutelně zveličuje svůj předmět. Všem je asi je jasné, že logo není u žádného divadla úplně nejpodstatnější věc. A stejně tak se mi nezdá úplně nejšťastnější točit se pořád na Fárovi; prostě se tu místo čehosi známého a osvědčeného objevilo cosi nového - a nevyhlíží to tak úplně přesvědčivě.

  Osobně bych ohledně loga víceméně podepsal to, co už o kousek výš napsala Marie Reslová. Což nemění nic na tom, že mě mnohem víc než logo zajímá to, jak dopadne transfer redutovských inscenací na Zábradlí.

  OdpovědětVymazat
 8. Jakub Škorpil6. září 2013 0:13

  přátelé, dovolte poznámku z pozice někoho, kdo z vás zná nové logo asi nejdéle.
  je to pochopitelně nezvyk, v první chvíli samozřejmě trochu i šok. ale časem se to podá.
  je asi logické, že tu změnu výrazněji prožívají "pražáci" a ti - s odpuštěním - starší. Je to něco, s čím jsme vyrůstali, co se stalo doslova i metaforicky součástí mapy našeho města. Proto je ta změna tak cítit.
  Nejde tu tolik o Fáru, nejde tu až tolik tradice, ani o genia loci (nebo fluidum, chcete-li). To vše vskutku spočívá jinde než jen v tom logu. (a nakolik je to všechno v DNZ opravdu tak silné jak se traduje ukáže až čas)
  Lébl to logo sice převzal, ale prováděl s ním - vzpomeňte si - v průběhu let rozličné (i vůči Fárovi ne zrovna uctivé) skopičiny. Třeba ho napichoval na špendlík a pod. Souviselo to jistě s jeho specifickým vztahem k tradicím, s jeho zvláštním obdivem k legendě DNZ (a nejen jeho). Ale souviselo to také s jeho dobou. Celý design "jeho" DNZ byl - soudím - plodem devadesátých let. Mám na mysli ono zabydlování divadla, vytváření "pokojíčků", "koutků tradic" a oltáříčků ostatním (Comptoir Ivana Vyskočila ad.) a koneckonců i sobě samému. Jenže doba se změnila. Pařízkova Komedie, Studio Hrdinů, MeetFactory - to jsou prostory ve kterých se žije a pracuje jinak. Možná rychleji, méně sentimentálně, snad i bezohledněji. Třeba i sebejistěji.
  nemusí se nám to líbit, ale nezbývá než to respektovat.
  ad Vladimír: osobně nejsem až tak zvědav na přenesené inscenace (jakkoli jistě ne/hladkost přenosu a přeobsazení může leccos napovědět o vnitřním mechanismu Mikuláškových inscenací), jako na první vlastní premiéru, která bude už vědomě pracovat s novým prostorem a personáliemi.

  OdpovědětVymazat
 9. Jan Šotkovský6. září 2013 9:01

  Ehm, a nezveličuje svůj předmět - nevím, zda nevyhnutelně - už samotný článek, který se z oné změny loga snaží vyvodit až příliš mnoho?

  OdpovědětVymazat
 10. Vladimír Mikulka6. září 2013 9:14

  No jasně, význam první opravdu místní inscenace je tak zřejmý, že to skoro ani není nutné výslovně připomínat :)

  OdpovědětVymazat
 11. Marie Reslová6. září 2013 9:54

  Ještě maličkost. Jak jsem napsala, změnu loga vidím jako něco přirozeného. Dokonce je mi razance odříznutí od Fáry/zábradlácké nostalgie dost sympatická. Nicméně, když se podívám na pozvánku, která mi přišla i na web, mám problém i s tím "proužkováním". Ten formální rastr na sebe stahuje pozornost na úkor informací a činí je nepřehlednými, potlačuje obsah, mechanizuje členění, znemožňuje do jisté míry rozlišovat důležitost jednotlivých sdělení, jejich hierarchii. Vnímám ho trochu jako "násilí" formy. Taky jsem přemýšlela, zda proužek nějak souvisí s pruhováním v sále. Věřím, že ta grafika nebude úplně korespondovat s divadlem, které se bude na Zábradlí dělat :-)

  OdpovědětVymazat
 12. Martin Bernátek6. září 2013 10:53

  Upřesnění k mému příspěvku a reakce na výhrady výše:

  Nejprve k oslovování "paní", kterým mám názorově dehonestovat oponentku:
  Ve větě "V úvodu prvního odstavce paní tvrdí [...]" jsem slovo "paní" zapomněl, nepatří tam.
  Úvodní věta "To je podstata příspěvku paní Věry Velemanové." mi příjde neutrální. Snad nejsem jediný.

  Uznávám, že věta "[...] relativně úzkým kritériím odbornice na umělce Fáru" je stylisticky neobratná.
  Vhodnější je například: " Nové logo, v porovnání s Fárovým logem, neladí s představami autorky, která se dlouhodobě odborně zabývá dílem Libora Fáry. Její hodnotící kritéria se mi zdají v tomto případě odvozena spíš z Fárova díla či jeho konkrétního loga, než z obecnější kritérií dobrého grafického designu (Dřívější logo Reduty také nemělo "vtip ani přesah".). To je snad vhodná poznámka.

  O žádnou dehonestaci či ventilaci rozčílení mi nešlo. Slova byla zveřejněna, pozdě bycha honit. Věře Velemanové se omlouvám, pokud ji výše zmíněné věty urazily. Přesto věřím, že s tímto upřesněním je moje polemika korektní a smysluplná (proto tohle upřesňování).

  To, že autorka popírá právo nového vedení na změnu loga jsem vyčetl z druhého odstavce, kterému rozumím takto:
  A: Nové vedení si dovoluje nahrazovat to, co je s divadlem osudově a nedílně spjato.
  B:Při novém vedení divadla nelze tak úplně začínat od nuly.
  Závěr: Nelze nahrazovat to, co je s divadlem nedílně spjato.

  Zdůvodnění autorky proč nelze nahrazovat nedílně spjaté:
  1. staré logo je dobrá značka
  2. není dobré měnit starou a dobrou značku hned na začátku nové éry
  3. Divadlo má veliké fluidum (genia loci) a jeho znakem (a podstatnou částí) je staré logo.
  4. Úplné popření tohoto genia loci by bylo dost nešikovné.

  Možná vidím problém v tom, že autorka zosobňuje padesátiletou historii DZN s Fárovým logem (podobě níže myslím poznamenává i Honza Šotkovský). Těžko se pak netočit kolem Fáry. Autorčiny argumenty proč tuto historii kompletně nesmést ze stolu mi příjdou slabé, to neznamená, že neexistují.

  OdpovědětVymazat
 13. Věra Velemanová6. září 2013 11:32

  Vážení a milí diskutující,
  "paní" mi nevadí. Jinak, co jsem napsala, to jsem napsala, stojím si za tím, howgh. Promiňte, že nebudu dále diskutovat, není to výraz nabubřelosti, Vašich názorů se velmi vážím a zamýšlím se nad nimi. Jen se mi prostě nedostává času. Mějte se všichni co nejlépe, zdravím Vás velice.

  OdpovědětVymazat
 14. Martin Švejda10. září 2013 9:25

  K tématu vizte též příspěvek Terezie Pokorné na webu Revolver Revue:
  http://www.revolverrevue.cz/terezie-pokorna-k-jednomu-konci-a-jednomu-zacatku-nove-vedeni-divadla-na-zabradli-a-farovo-logo-0

  OdpovědětVymazat
 15. celé to má ještě jeden, mnohem zajímavější a širší rozměr.

  při transformaci se magistrát s oblibou "zaklíná" nutností zachovat
  tzv. značku.
  Co jí ale tedy tvoří? logo je samozřejmě značka, ale značku "na
  zábradlí" samo to fárovo logo netvoří. co tedy dělá tuto značku, nebo - jinak - tradici DNZ? způsob tvorby? dramaturgie? personální obsazení? (co kydyby se třeba do DNZ vrátil heřmánek s bartoškou a spol, kteří samozřejmě k tradici dnz patří, bude to pořád "TO" DNZ?)

  OdpovědětVymazat
 16. Kateřina Volná10. září 2013 12:57

  Jako studentka VŠ jsem vyrůstala na Léblově Zábradlí, jako Brňačka jsem doma v poslední době mohla chodit bohužel už leda do Reduty. Takže jsem smutná z odchodu téhle party do Prahy. Nové logo i web ze mi bohužel zdá až příliš okatě (a navíc ne příliš invenčně) odvozené od vizuálů progresivních německých scén, které občas navštěvuji na svých služebních cestách. Myslím, že to nemají zapotřebí, stejně jako permanentní zaklínání se tím, jak se to dělá v Německu. Myslím, že v Německu by asi nemohli pracovat měsíce za peníze Národního divadla v Brně na dramaturgickém plánu, s ním se přihlásit do konkursu na Zábradlí a pak si to vše, včetně inscenací, které se zas zkoušely a připravovaly zase za peníze NDB sbalit a odejít. To podle mne příliš fér není. Stejně jako fakt, že se teď brněnská produkce bude vydávat za pražskou. Viz fakt, že se Zábradlí prezentuje na festivalu v Plzni právě brněnskou Buržoazií... Což je mírně řečeno sporné i vzhledem k tomu, že paní Viceníková tam sedí v dramaturgické radě a pravidelně tam vozí "své" inscenace, byť se vždy zaštiťuje tím, že to vybrali kolegové a ona nehlasovala. Nebylo by fér, když je uměleckou šéfkou DnZ a vlastně jako dramaturgyně a autorka i výkonnou umělkyní, odstoupit z festivalové rady a ze všech dalších komisí, kde sedí? (třeba sama jako činná autorka letos rozhodovala o Radokovských cenách za nejlepší novou českou hru...). Není to, podobně jako v politice, příliš velká kumulace "moci" u jedené osoby?

  OdpovědětVymazat
 17. Michal Zahálka10. září 2013 14:28

  Jako člen dramaturgické rady plzeňského festivalu Vás můžu ujistit, že ve věci (ne)zvaní svých inscenací nemá Dora Viceníková žádné slovo - a že vzhledem k jejímu obsáhlému přehledu o dění v divadelní Evropě je její členství v komisi mimořádně platné a potřebné. Co se týče radokovské komise, tam by snad byla ve střetu zájmů jen v případě, že by nějaký svůj text sama do soutěže přihlásila, ne? V téhle komisi je účast dramaturgů, myslím, naprosto nevyhnutelná.

  OdpovědětVymazat
 18. Vojtěch Varyš11. září 2013 13:16

  ahoj všem. mně se třeba staré logo zábradlí nelíbilo, stejně jako mě nijak neberou pruhovnaé stěny a vůbec se mi nezdálo, jak vypadal bar, proto jsem ho ostatně mimo návštěvy spojené s divadelní produkcí nevyhledával. vnímám jako úlevné, že nové vedení diavdla si kromě nového repertoáru, estetiky a snad i proměněného souboru přiveze třeba grafiku, logo nebo nového provozovatele kavárny:-)

  OdpovědětVymazat
 19. Vojtěch Varyš11. září 2013 13:43

  námitku do jisté míry chápu, nicméně - kteří lidé by v těch porotách a dramaturgických radách měli sedět, než ti, co se divadlu aktivně věnují a sledují ho?// ad Buržoazie - ta by asi jela do Plzně tak jako tak, jako už byla na jiných festivalech, protože patří k nejvýraznějším inscenacím roku. to jestli se tam prezentuje pod značkou Reduty či Zábradlí, podle mého nehraje roli. btw.: myslíš si, že kdyby nebyla Viceníková v DR, taky by Reduta na Plzeň zvána nebyla? // za tu sitauci si Brno může do značné míry samo, neb dlouhodobým bezvládím nebylo schopno zajistit, že tam dosvaadní vedení bude mít dostatečný prostor. oni neutekli, Praha je přetáhla. instituce si mají kvalitní umělce předcházet, ne naopak.

  OdpovědětVymazat
 20. Není myslím nezajímavé se za tou diskusí, která živě proběhla nejen zde, ale třeba i na FB, neohlédnout. Co vlastně tahle zdánlivě marginální kauza znamenala.
  Opravdu značí, že to Štědroň a spol. v Praze nebudou mít lehké? Že se již tady provalilo, jak je pražské divadelní prostředí vskutku konzervativní? Či dokonce že tu jde o první ze střetů brněnských "vetřelců" s pražským šovinistickým prostředím?
  Myslím, že ne. Že ten střet má svůj základ generační. Mezi těmi, kdo v dostatečných a a kdo v nedostatečných souvislostech vnímají logo jako součást historie "ikonického" českého divadla. A že nejde o nic víc a o nic míň než že noví nájemníci prostě trochu šlápli vedle, Že to tu se svým sebevědomím poněkud přehnali a zachovali se jako onen pověstný ("lopachinovský") slon v porcelánu.

  OdpovědětVymazat
 21. nejenom, že je to barbarství od umělce zničit něco za každou cenu ve jménu doby ,ale taky vidím obrovský problém v ceně změny,málokdo se zamyslí nad tím,že je třeba změnit vše od loga na oponě až po ubrousků v kavárně a tuto investici je moudřejší použít na např. nastudování nějaké zajímavé hry....

  OdpovědětVymazat
 22. Prosím pana nebo paní Nebrat, aby se odtajnil(a). Jsme rádi, když diskutujete, ale anonymní příspěvky vítané nejsou a budeme je mazat.

  OdpovědětVymazat

Jsme rádi, když diskutujete, ale prosíme, podepisujte se celým jménem.
Anonymní i nedostatečně podepsané příspěvky budou vymazány.
Vulgarity, urážky a off-topic komentáře se zapovídají.
Děkjueme