pátek 2. ledna 2015

Švejda: Ad Ceny divadelní kritiky

Otevřený dopis redakci SaDu

Milá redakce,
dostal jsem od Vás dopis, ve kterém mě vyzýváte, abych svými hlasy přispěl do ankety Cen divadelní kritiky. Vaší výzvy si vážím, dalo by se říct, že v jistém smyslu legitimizuje mé kritické úsilí, vystavuje mu „potvrzení“, že snad není úplně marné a že si zaslouží být bráno v potaz.
Viděl jsem v loňském roce celkem čtyřicet pět představení. Z nich inscenací, premiérovaných toho roku bylo dvacet. Anketa nese od letošního roku (ze známých důvodů) nový název. A tak si říkám, že je to zároveň dobrý důvod podrobit revizi svůj hlas, kterým do ankety přispívám. Zeptat se na relevanci tohoto hlasu. O čem může svědčit. O tom, co se v loňském roce v českém divadle událo? Jak si ta která inscenace či jednotlivý umělecký výkon ve srovnání s jinými stály – a nabídnout tak veřejnosti svůj obraz českého divadla v roce 2014? Myslím, že ne. Myslím, že může tak maximálně svědčit o mém kritickém postoji k té které konkrétní inscenaci. Což smyslem této ankety, předpokládám, není.

Odhlédnu-li od sebe, zamysleme se: kolik je vlastně kritiků, kteří mohou podat o českém divadle v jeho celku relevantní svědectví? Je toho dnes (oproti filmovým, ale třeba i hudebním kritikům v jejich oblastech) někdo schopen? Kolik představení musí vidět? Jakého „typu“ (např. alespoň ty, které se účastní určitých festivalů/přehlídek a/či o nichž se „mluví“)? A pakliže takoví kritici nejsou, má taková všeshrnující anketa vůbec smysl? Nebylo by rozumnější pořádat pouze dílčí, oborové ankety, ve kterých kompetence určitých skupin kritiků přeci jen vzrůstá?
Nevím, jak na tyto otázky odpovědět. A tak začínám alespoň u sebe. A svého hlasu do ankety se vzdávám.
S pozdravem Martin J. Švejda

48 komentářů :

 1. Jakub Škorpil3. ledna 2015 11:33

  Když jdeš k volbám, znáš politické programy a kandidátky všech kandidujících stran? Jak jinak chceš relevantně a plně kompetentně rozhodnout o tom, která z nich je nejlepší a dát jí svůj hlas?
  Lehká ironie stranou: jistě, že máš veřejnosti nabídnout svůj obraz českého divadla v uplynulém období. Proto se to jmenuje a vždycky jmenovalo "anketa", nikoli kategorický a definitivní soud.
  Kolik je kritiků, "kteří mohou podat o českém divadle jako celku relevantní svědectví", protože viděli za rok +- 400 představení ve všech krajích a městech všichni víme. Ale co to znamená? K čemu je ti nějaká kvantitativní míra dobrá? Kdo viděl 45 premiér smí hlasovat, kdo 44 už ne?
  Jsi člověk u něhož se předpokládá kvalifikovaný přehled o divadelním dění v uplynulém roce, proto je zajímavé vědět co tě v něm divadelně nejvíce zaujalo. A i kdyby tvým jediným hlasem byla ta Lantova Vánoční besídka, pořád to má svojí platnost.

  OdpovědětVymazat
 2. Tenhle postoj převádí do osobní roviny nejběžnější argument proti ex-radokovské anketě: totiž že není spravedlivá. Je to argument, který má svou váhu a nelze ho nijak vyvrátit. Ta anketa opravdu spravedlivá není a ze samé podstaty být ani nemůže (domyšleno do důsledku by byl jediným kompetetním hlasujícím J.P.Kříž, což asi taky není úplně ideální stav).

  Ale přesto si myslím, že argumentovat tímto způsobem svědčí o nepochopení smyslu celé věci (Jakub o tom trochu konkrétněji píše výše). Přes tohle své evidentní omezení a přes svou neméně evidentní „nespravedlivost“ totiž anketa už víc než dvacet let vydává docela respektuhodné svědectví jak o stavu českého divadla, tak o stavu mysli těch, kteří do ní přispívají. Nebo si opravdu myslíš, Martine, že by jí bylo lépe - jako nedokonalou - prostě zrušit?

  OdpovědětVymazat
 3. Kateřina Jírová3. ledna 2015 13:24

  Dobře, chlapci, přesvědčili jste mě. Mým jediným relevantním kandidátem pro zmiňovanou anketu je inscenace O beránkovi. Když tedy i jediný hlas je platný. Z toho, co jsem viděla, a patří to do roku 2014, se vybrat nedá.

  OdpovědětVymazat
 4. Jakub Škorpil3. ledna 2015 13:33

  ale my tu nejsme od toho abychom někoho přesvědčovali.
  To si musíš srovnat sama se sebou.
  že s Martinem polemizuji, neznamená, že jeho postoj nerespektuji.

  OdpovědětVymazat
 5. Jan Šotkovský3. ledna 2015 20:30

  Ehm, Jakube, ale když kolega Švejda poměrně rázně zpochybní svůj "kvalifikovaný přehled o divadelním dění v uplynulém roce" (a ano, ta dvacítka zhlédnutých věcí je důvod ke zpochybnění), má smysl ještě pak argumentovat tím, že je někdo, u koho se ten přehled předpokládá?

  OdpovědětVymazat
 6. Jan Šotkovský3. ledna 2015 20:35

  Jasně že ta anketa vypovídá "jak o stavu českého divadla, tak o stavu mysli těch, kteří do ní přispívají", Ovšem (abych použil tvá slova) vtip je v tom, že by měla přece jen více vypovídat o tom prvém. A pokud kritik zjistí, že jeho hlas je spíše zprávou o tom, co si na základě těch či oněch předsudků vybral a co z toho vybraného stihl, než o českém divadle v minulém roce, měl by z toho vyvodit závěr. To, že ho Martin Švejda vyvodil, se mi jeví spíš poctivé než co jiného.

  OdpovědětVymazat
 7. Martin Švejda3. ledna 2015 22:12

  1) Ze skutečnosti, jak jsem ji popsal, vyvozuji (jak snad z celkové struktury příspěvku patrno) závěr především sám pro sebe; ovšem (jak snad patrno z druhé části) pokud by se třeba stal inspirací pro osoby s podobným problémem, nevadilo by mi to :)
  2) Jakube, pokud bych v daném roce viděl jen Lantovu Vánoční besídku, ta se mi bezezbytku líbila a dal bych ji svůj hlas, svědčil bych opravdu primárně o sobě, nikoli o českém divadle (dále viz argumentace Jana Š.)
  3) Moje pochybnost nad anketou je, Vladimíre, vyvolána i tím, že české divadlo se za těch víc jak dvacet let, co anketa existuje, proměnilo - a to včetně počtu v daném roce vzniklých inscenací; uvědomil jsem si to před nějakými deseti lety - ten nárůst nových inscenací/divadelních souborů/prostorů, kde se hraje se mi zdá být enormní; v čích silách je získat jakýs takýs reprezentativní vzorek? Kdysi to, myslím, možné bylo.
  4) Po promyšlení svého příspěvku jsem vlastně dospěl k následující variantě Cen divadelní kritiky: měla by se udělovat jen v jednotlivých oborech (činoherní divadlo, hudební divadlo, loutkové divadlo, taneční a pohybové divadlo, amatérské divadlo, alternativní divadlo /?/), z nichž některé by mohly mít více kategorií (herecký výkon, scénografie apod.); v každé kategorii by hlasovali jen ti kritici, kteří se danému oboru více věnují

  OdpovědětVymazat
 8. Jakub Škorpil3. ledna 2015 22:36

  pánové,

  co je to "kvalifikovaný přehled o divadelním dění"? Jak ho vymezíte?

  co je to "více věnují"? Jak to vymezíte?

  to není slovíčkaření, ale ryze praktická otázka. Jsou to otázky, na které je nezbytné si při případném promýšlení nové podoby jakékoli ankety odpovědět. Konkrétně.

  objektivita, absolutnost po které oba voláte je nemožná. nikdy a nikde v žádné umělecké anketě.

  získat jakýsi "reprezentativní vzorek" je možné jedině abstrahováním z většího množství odpovědí. Kdyby došlo k onomu hypotetickému dělení na "obory", vítězilo by se - za zachování současného systému - na základě tak nízkého počtu hlasů, že by bylo možné opět zpochybňovat (a potenciálně též riskovat klaky, tlaky a zákulisní dohody).

  osobně se domnívám, že pocit, že kdysi bylo možné cosi obsáhnout je pouhý optický klam a vzpomínkový optimismus. nemám teď po ruce komplexní data, nicméně rychlý náhled na statistiky NIPOSu, že v letech 2008-2014 došlo k nárůstu jak v poštu divadel tak premiér maximálně v rádu desítek (a v posledních třech letech navíc oba ukazatele klesají)
  viz. http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2009/03/kultura-cr-v-cislech-2009.pdf a http://www.nipos-mk.cz/wp-content/uploads/2013/05/Kultura-v-cislech_2014_web.pdf

  na kritikových "předsudcích", jež bych neváhal označit za kvalifikované využití odborných znalostí a zkušeností, osobně nevidím nic až tak špatného

  jak už jsem napsal, to rozhodnutí a rozvaha je na každém hlasujícím a já vždy tato rozhodnutí plně respektoval. Takže respektuji i to Martinovo. vydávat ho ale za jakýsi návod pro ostatní, mi už ale tak respektabilní nepřipadá.

  OdpovědětVymazat
 9. Jenže součástí toho vtipu je i to, že když kritici typu Martina Švejdy z hlasování odstoupí, nezačne anketa o stavu českého divadla vypovídat více, ale méně.

  OdpovědětVymazat
 10. Jan Šotkovský4. ledna 2015 0:20

  Hm, a není to to staré dobré: "Když odejdu já, přijdou jiní a ti budou mnohem horší?"

  OdpovědětVymazat
 11. Jan Šotkovský4. ledna 2015 0:31

  1) Formulaci o kvalifikovaném přehledu jsi jako první použil ty, tak teď nechtěj definici po mně. Já bych se hned na oplátku zeptal, čím bys vymezil, že Martin Š. takový přehled má.
  2) Nevím nic o tom, že bych se v této debatě (a kdekoli jinde) dožadoval od Ankety SADu objektivity či absolutna. Tak pošetilý snad ještě nejsem.
  3) Hele, tak jestli tomu, že nevidíš za rok žádné představení ve Zlíne/Jihlavě/Pardubicích/Chebu/Opavě, protože se ti tam nechce/nemáš na to čas/nemáš na to peníze/říkáš si, že tam stejně nikdy nic fakt dobrýho neudělali/zas tak to český divadlo neprožíváš, říkáš "kvalifikované využití odborných znalostí a zkušeností", tak to je pro mě všech eufemismů král. (A to všem těm důvodům rozumím a neposmívám se jim. Akorát abychom tu "výpověď o stavu českého divadla" viděli taky trochu v reálných proporcích.)

  OdpovědětVymazat
 12. Jakub Škorpil4. ledna 2015 0:34

  tak ale zkus nejak odpovědět na ty moje otázky a domyslet je. zjistíš že není.
  opakuji mnohokrát řečené: v redakci SADu (hned poté co jsme kategoricky a šmahem zamítli veškeré návrhy NFCAR, samozřejmě :-)) jsme ty varianty nesčíslněkrát promýšleli.
  nikdo se nechystá odcházet, ale nikdo také nebrání tomu aby přišli jiní

  OdpovědětVymazat
 13. Teď ti moc nerozumím. Nejde tu o to, kdo přijde, ale kdo tam už nebude.

  OdpovědětVymazat
 14. Jan Šotkovský4. ledna 2015 0:40

  Dobře, ještě jinak, neříkáte vlastně: "Martine, neodcházej, i když jsi toho viděl málo, zůstanou jen ti, co viděli ještě míň"? Takhle mi to Vladimírovo vyjádření zní.

  OdpovědětVymazat
 15. Jakub Škorpil4. ledna 2015 0:44

  aha, tak jsme se "setkali" při psaní.
  takže:
  1) kvalifikovaný, či relevantní hlas se zanesl Martin.
  Já u kritika předpokládám že sleduje divadelní dění, snaží se v maximální možné míře vidět vše o čem se dozví, nebo o čem předpokládá že je dobré/důležité/zaznamenáníhodné. plus že má své specifické záliby, svůj vlastní vkus, kterým tento základní přehled rozšiřuje. (a to je také právě to co u Martina předpokládám; jenže on je tradičně přísný a maximalista). Z toho asi snadno plyne, že oním "kvalifikovaným využitím..." nemyslím to, co naznačuješ, ale že zase nepovažuji za kdovíjaké plus vidět 200+ představení po všech čertech.
  nedožadujete-li se objektivity a absolutna, tak k čemu ty řeči o "výpovědi o stavu českého divadla"? Co jiného to je?

  OdpovědětVymazat
 16. Martin Švejda4. ledna 2015 1:54

  Tahle debata nemůže neskončit u obligátního, že anketa SADu je "nejlepším z nejhorších řešení". A bude to, velice pravděpodobně, pravda. (Uvedu jeden příklad: říkal jsi, Jakube, v listopadové debatě o Cenách v DÚ, že seznam kritiků, který každý rok oslovujete, upgradujete, že sledujete, jak kdy v tom roce publikoval - jenže co je to za kritérium? Co když někdo napsal deset recenzí a viděl přitom deset inscenací? Nebylo by dobré se spíš zeptat, vytkneme-li tedy před závorku, že takového člověka budeme skutečně považovat za kritika /jak se to vlastně určuje?/, kolik inscenací v tom roce viděl a jakého "druhu"? Budeme ho tedy takto "lustrovat"? Asi ne, že... A jsme v koncích...) Z důvodů, které jsem uvedl, se ale já osobně mám potřebu této hry vzdát. A zároveň se přitom troufale ptám: i přesto, že je to nejlepší z nejhorších řešení, nemohlo se stát, že se jeho smysl vytratil?

  OdpovědětVymazat
 17. Jakub Škorpil4. ledna 2015 2:57

  tak jistě že se vytratil, protože Václav H. už nám s tím jak známo nepomůže.
  vážně: vytratil se, ale jen v tom smyslu a v tom "významu" který mu tu - zdá se mi - přikládáš ty. Tedy jakéhosi celostního soudu, verdiktu o českém divadle (jeho stavu) v uplynulém roce. Verdiktu, který má úplnou, nezpochybnitelnou a trvalou platnost. verdiktu, který usiluje o jakousi dokonalost a možná i onu objektivitu.
  osobně si ale nejsem jist (chybí tu hlasy otců a matek zakladatelů), zda kdy takovou ambici měl. (Možná mu byla - a je? - přisuzována.) Pak ji ale těžko mohl ztratit.
  Ten smysl je podle mě v mnohosti, v podání obrazu výčtem. Nikoli určením vítěze. Proto také vždy a důsledně publikujeme anketu celou.
  Znovu opakuji, že tvé rozhodnutí chápu a respektuji.
  Letos se tedy hleď(me) polepšit. Koneckonců děti stárnou a brzy už budou schopné doma samy ty dvě tři hodinky přežít bez úhony.

  OdpovědětVymazat
 18. Vladimír Hulec4. ledna 2015 3:01

  Výroční ankety jakéhokoli druhu
  je podle mne třeba vnímat především jako společenskou hru a nemá smysl je přeceňovat. Umění není soutěž ani závody a nikoho nelze "relevantně" řadit na stupně vítězů a do pořadí. Je to vždy jen subjektivní pohled různě se v dané oblasti orientujících lidí. Pokud Martin Švejda v anketě být nechce, je to jeho věc. Napíše-li však "otevřený dopis", má zřejmě dojem, že to až tak jen jeho věc není.
  Mám dojem, že Martin anketu přeceňuje. Z její tradice ji chápu jako obraz inscenačních výsledků a oborových výkonů za daný rok respektovanou skupinou české kritiky. Tu skupinu určuje redakce SaD a asi těžko jí do toho může někdo mluvit. Za sebe vždy považuju za čest, že jsem osloven, a je pro mne radost a hrdost, že mohu odpovědět a podílet se tak aspoň trochu na vnějším obrazu vnímání českého divadla. Nevím, jak Martin svůj hlas a účast v anketě vnímá, ale zdá se, že od ní (ankety) chce cosi jako absolutní přesnost v prostoru (téměř) absolutní nepřesnosti. A jelikož toho nedosahuje, z ankety odstupuje. Ale to chce něco, co nejde, takže se jen zajímavě projevuje. Trochu záhadně v situaci, která s cenami SaDu nastala.
  Možná má Martin dojem, že nastal čas o anketě veřejně diskutovat. Obávám se, že je to velmi citlivé téma a že na to nyní čas není. Anketa potřebuje uchovat si svou prestiž a k tomu jí dávají pouvoir její účastníci. Kdyby následovali Martina další, velmi tím její existenci zpochybní. Proto považuju Martinův "otevřený dopis" za nevhodný, ba dokonce podvratný.
  Diskuse nad anketami (nejen SaDu, ale i DN, Tháliemi, Poctami ...next wave.... ad.) a jejich podobami se rád účastním (a jistě nejen já), ale pokud přijmete Martinův "vydírací způsob" jako výchozí bod, povede to jen k hledání (a osočování) těch, kdo je vhodný a kdo ne, k sektářství. Myslím, že obory samy si mají generovat (a často generují) své ceny a pocty (jako to dělá ...next wave... v rámci alternativy, ČTP v rámci tance, Přelet v rámci loutek či Opera Plus v rámci opery), ale anketa Sadu se celý čas prezentuje jako reflexe české "relevantní" kritiky celého českého divadla s důrazem na činohru a stálé scény. Podstatné je, že vnímá nejen inscenační výsledky, ale i jednotlivé tvůrčí obory (herecké výkony, scéna, hudba...). Podoba ankety jistě může být jiná a oslovení důkladněji vybíráni, ale ve výsledku půjde vždy jen o hru, o snahu upozornit na kvalitu. Už to samotné její smysl zdůvodňuje dostatečně. Proto se jí rád účastním a i do budoucna - budu-li osloven - účastnit budu.

  OdpovědětVymazat
 19. Bohumil Nekolný4. ledna 2015 9:00

  Byl jsem u samých začátků Cen AR (ticho "otců zakladatelů", jak napsal JŠ), některé roky jsem byl i respondentem. Ale přejmenováním na Ceny kritiky se vzdávám účasti neb nemám ambice na označení "kritik". Oproti MŠ si myslím, že naopak kritici by měli povinnost (sami sobě uloženou) se ankety zúčastnit neb kritika začíná především komparací - a u nich předpokládám, že mají z čeho srovnávat. Tato anketa, ať si o ní myslí kdokoliv cokoliv, odkazuje prostě k hodnotám. A to české divadlo potřebuje po výtce! Nekolný

  OdpovědětVymazat
 20. Ne, zní to jako: čím míň kritiků se ankety zúčastní, tím menší vypovídací hodnotu bude anketa mít. (Samozřejmě i s tím podtextem, že Martina beru jako kritika renomovaného, na jehož účasti nám záleží.)

  OdpovědětVymazat
 21. Jan Šotkovský4. ledna 2015 12:15

  Tak jen pár posledních poznámek, než zase někdo řekne, že slovíčkařím :-)
  Já jsem rád, že ta anketa (se všemi výhradami) je a neměl bych ani potřebu moc měnit její systém.
  Rozumím ovšem tomu, že má někdo pochyby o tom, zda jeho hlas má vážně nějakou relevanci. Přijdou mi ty pochyby poctivé. A přijde mi, že vy (ty a Vladimír) ty pochyby poněkud odbýváte věčnými pravdami typu "nikdy to nebude objektivní, vždycky to bude nespravedlivé."
  A nezlob se, když mi tady zformuluješ svou představu o kritikovi slovy "sleduje divadelní dění, snaží se v maximální možné míře vidět vše o čem se dozví, nebo o čem předpokládá že je dobré/důležité/zaznamenáníhodné", tak tomu těch dvacet inscenací za rok neodpovídá. Fakt ne.

  A 20 a 200 (o kterých mluvíš ty) je velký rozdíl.
  A to že ta anketa je "svědectvím o stavu českého divadla" tady jako první napsal Vladimír, tak mě opět nechytej za cizí slovo. :-)

  OdpovědětVymazat
 22. Jakub Škorpil4. ledna 2015 12:40

  ale já těm pochybám taky rozumím a lidí, kteří svůj hlas takto zvažují si vážím.

  20 je málo? (ale jakoby snad na těch číslech záleželo) to mi chceš tvrdit že každý měsíc vzniknou průměrně dvě ocenitelné inscenace? Nebo když nebudu až takový optimista: dvě zaznamenáníhodné inscenace?
  nechtěl jsem tě za nic chytat. "obraz českého divadla" a tak je vážně Martinův problém

  OdpovědětVymazat
 23. Michal Zahálka4. ledna 2015 12:46

  Ano, já třeba chci tvrdit, že každý měsíc vznikou minimálně dvě zaznamenáníhodné inscenace. Ba myslím, že jich vznikne podstatně víc.

  OdpovědětVymazat
 24. Jakub Škorpil4. ledna 2015 13:18

  Důraz byl na ocenitelné. Jasně že zaznamenáníhodného je toho dost.

  OdpovědětVymazat
 25. Nemohu si pomoci, zní to možná dost defétisticky, ale opravdu mi připadá nejpodstatnější držet se reálného stavu věcí, a hlavně domýšlet různé návrhy a tvrzení do důsledků. Samozřejmě se můžeme ad libitum bavit o tom, kolik je oceněníhodných a kolik zaznamenáníhodných inscenací, případně diskutovat o tom, kde je hranice kvalifikovaného rozhledu, ale pochybuji, že taková debata někam vede.

  Takže místo toho alespoň zkusmo jedno domyšlení do důsledků. Představte si, že se po Švejdově vzoru všichni kritici, kteří toho viděli stejně málo jako on, vzdají hlasování. Jistě, bude to poctivé (což píšu bez ironie). Kolik pak těch hlasujících zůstane? A bude pak ta anketa "lepší"? A jedeme dál. Tak třeba takový já jsem viděl podstatně víc inscenací než Martin, ale rozhodně bych si netrofal tvrdit, že jsem stihnul vše podstatné a oceněníhodné. Budu tedy poctivý a stáhnu se. Úrovni ankety to jistě prospěje. Mimochodem, Michale, ty jsi viděl opravdu všechno podstatné? Určitě? Hm. Tak tedy buďme poctiví a anketu. jako nepoctivou nevypisujme. Bude to dokonale poctivé a spravedlivé řešení. Nebudeme hlasovat a číst jak hlasovali ostatní, a získaný čas využijeme k tomu, abychom coby kovaní poctivci volali po zrušení všech dalších anket, jejichž nespravedlivost je rovněž křiklavá. Hm. Hm. Tak já teda vážně nevím.

  OdpovědětVymazat
 26. Michal Zahálka4. ledna 2015 14:16

  Ne, vím zcela bezpečně, že jsem všechno podstatné neviděl.

  OdpovědětVymazat
 27. Byla to řečnická otázka, samozřejmě.

  OdpovědětVymazat
 28. Jitka Šotkovská4. ledna 2015 14:23

  Ale jistěže vzniknou, Jakube. Nezapomeň, že nemáte jen kategorii Inscenace roku, ale taky dílčí kategorie - herec, herečka, výprava, hudba...

  A k té výpovědi o stavu českého divadla a tomu tvému "u kritika předpokládám že sleduje divadelní dění, snaží se v maximální možné míře vidět vše o čem se dozví, nebo o čem předpokládá že je dobré/důležité/zaznamenáníhodné." - ano, snaží se sledovat, o čem se dozví, že je dobré - takže je to ve výsledku především výpověď o tom, na čem si momentálně divadelní kritika frčí. Mediální konstrukt.
  Z toho, že to důležité je za těch cca dvacet návštěv možné vidět, protože se dá tak nějak dopředu odhadnout, co budou ty události sezóny, čiší poměrně značná domýšlivost. Jestli má slovo kritik aspoň něco společného s kritickým myšlením, tak by mělo být samozřejmé zas a znovu se snažit zpochybňovat a ověřovat to, co si o divadle myslím a co jsem o něm slyšel od jiných.
  Možná by stálo za to připomenout si pět let starý a přiznejme poněkud vyhrocený sloupek Evy Stehlíkové http://host.divadlo.cz/noviny/clanek.asp?id=18435 s důrazem na "Patrně by se ukázalo, jak nepatrný ždibec divadelní reality obec respondentů bere v potaz."

  OdpovědětVymazat
 29. Ještě mě napadá troch jiný úhel pohledu. Čete si ve výsledcích ankety se zájmem, komu a proč dal hlasy třeba takový Švejda nebo ho jako málo kvalifikovaného přeskočíte a zajímáte se jen o ty, co toho viděli víc?

  OdpovědětVymazat
 30. Jan Šotkovský4. ledna 2015 15:37

  Tohle mi přijde jako otázka hodně mimo mísu. Zaprvé to, jak který kritik hlasoval, sleduje zřejmě jen pár úchylů, co tady spolu diskutujeme, zadruhé přece vůbec nemůžu tušit, kolik toho Švejda/ty/kdokoli jiný viděl a z toho odvozovat jeho kvalifikovanost.

  OdpovědětVymazat
 31. No tak snad právě pro takové úchyly jako jsme my je ta anketa dělaná, ne? A u většiny hlasujících se ty počty i kvalifikovanost dají odhadnout docela snadno, zas tak velký ten rybníček není.

  OdpovědětVymazat
 32. Marie Reslová4. ledna 2015 16:57

  Hlásím, že jsem své hlasy odevzdala včera.:-) O smyslu ankety jsem zcela přesvědčená. Martin Švejda, ať si nehlasuje nebo hlasuje, je to jeho věc. Proč má potřebu to vysvětlovat otevřeným dopisem, nechápu. Kdyby to neudělal, nikdo si nejspíš nevšimne, že zrovna jeho hlas chybí, stejně, jako by si nevšiml, kdyby nehlasoval kdokoliv z nás.
  Anketa je z mého pohledu důležitá i jako součást divadelní paměti, která je, jak známo, ze všech uměleckých druhů nejkratší. Je to jakýsi "průzkum kritického myšlení", nebo spíš preferencí lidí, kteří tak či onak o divadle píší a sledují ho. Já jsem na to vždycky zvědavá a myslím, že pár stovek podobných úchylů se jistě najde.
  Normální člověk ji nebere úplně vážně, ale Jitka správně zmínila, že svoji váhu třeba v grantovém rozdělování má. Taky jsem si všimla, že někteří tvůrci už mají taktiky, jak svým inscenacím pomoci - třeba dovézt na ně kritiky nebo naopak inscenaci do Prahy. Ale vysloveným pitomostem zas žádné taktiky pomoci nemohou. Za sebe bych myslela, že by spektrum hlasujících nemělo být tak široké, protože tím roste šance na zkreslení výsledků - například patnáct oslovených brněnských kritiků se spíš shodne na jedné inscenaci, než patnáct pražských, už jen proto, že jich v Brně tolik nevidí, že? Ale to si člověk se zdravým rozumem při četbě výsledků domyslí.

  OdpovědětVymazat
 33. Podobná situácia nastala tento rok aj v slovenskom Divadelnom ocenení sezóny. Viacero ľudí (aj ja mimochodom) odmietlo hlasovať v ankete z dôvodu malého divadelného prehľadu (aj keď u nás je tých premiér za rok len niečo pod 150). Situácia, ktorá potom nastala bola prekvapivá. Našlo sa viacero "magazínových" publicistov, ktorý videli len inscenácie z Bratislavy a SND tak ovládlo nie len ceny (čo si myslím, že oprávnene) ale aj väčšinu nominácií.

  Je to práve preto trochu neriešiteľná situácia, ktorá by sa mohla zlepšiť iba zmenou podmienok hlasovania v samotnej súťaži, alebo prístupom kritiky a publicistov k cestovaniu za divadlom, ktoré je (aspoň myslím) v Čechách rovnako problematické ako u nás.

  Asi preto, akákoľvek cena v nastavenom spôsobe hlasovania (u nás podobnom ako u vás), bude vždy neobjektívna, ale stále lepšia ako ocenenie žiadne. Pretože (pre mňa osobne) má erudovaný hlas kritika, publicistu, vedca... svoju váhu, aj keď nemohol vidieť všetko ocenenia hodné. Ak videl aspoň niečo ocenenia hodné, mal by to povedať.

  OdpovědětVymazat
 34. Jan Šotkovský4. ledna 2015 19:54

  No myslím, že něco jiného je zájem o výsledky celé ankety a něco jiného zájem o to, pro co kdo konkrétně hlasoval. Mě (a to jí čtu dost podrobně) takhle zajímají tak tři čtyři jména, víc ne. A jestli ty, Vladimíre, jsi u většiny z té skoro stovky hlasujících schopen odhadnout, kolik toho za rok vidí, tak jsi hodně velkej frajer.

  OdpovědětVymazat
 35. Vida, mě takhle zajímají skoro všichni. A hrubý odhad, co kdo kde viděl, mi doopravdy nepřijde jako zvlášť úžasný věštecký úkon :)

  OdpovědětVymazat
 36. Jan Šotkovský5. ledna 2015 15:16

  Jestli ty té české divadelní kritice nevěnuješ moc velkou pozornost :-)

  OdpovědětVymazat
 37. No vždyť ty taky věnuješ pozornost herečkám :)

  OdpovědětVymazat
 38. Martin Švejda5. ledna 2015 21:30

  Tak snad už jen dvě věci:
  1) nelíbí se mi Vladimírovo (Mikulkovo) "domýšlení do důsledků", vyvozování z mých slov, že snad usiluji o nějaké ideální řešení; zamýšlím-li se snad nad něčím, tak přeci naopak nad jistým zpřesněním řešení, možností, že (třeba) Mikulka a Zahálka letos ano a Švejda a Čejková ne; a stejně tak Jakubova slova o mém přikládání "jakéhosi celostního soudu, verdiktu o českém divadle" anketě - ne, jen ji prostě beru vážně a zodpovědně, protože z toho mohou plynout, jak už řekli jiní, nějaké důsledky
  2) Fakt mě pobavila Vladimírova (Hulcova) slova o tom, že můj "otevřený dopis" je "nevhodný, ba dokonce podvratný" - jasně: klid na práci

  OdpovědětVymazat
 39. Jakub Škorpil5. ledna 2015 23:17

  ad 1) ale to není na tobě, abys domýšlel či jenom promýšlel "že (třeba) Mikulka...". na to tobě ani nikomu jinému nikdo nedal právo a nikdo rozumný povinnost takového kádrování na sebe nevezme. každý oslovený má právo se rozhodnout zda se ankety zúčastní nebo ne. z jakého důvodu tak učiní je jeho a jen jeho věc. Znovu, a naposled, opakuji, že tvůj názor respektuji a vážím si ho, ale nedělej z něj návod nebo dokonce (více či méně skrytý - to přeci nepopřeš) nárok na druhé.
  ad "důsledky" - zopakuji veřejně, co už jsem ti psal. čerstvá grantová zkušenost je ta, že dobrá je každá anketa a cena, počínaje (se vším respektem) Hrncem smíchu, cenou diváků na leckterém festivalu, anketami a sukcesy všeho druhu konče. (a nejcitovanější kritik není ten nejodbornější, ale ten nejpozitivnější)

  OdpovědětVymazat
 40. Jan Šotkovský7. ledna 2015 12:40

  Vlastně bych se vším souhlasil, až na jednu věc - nepochybně i kritik, který chodí do divadla sporadicky a "kultivuje" se jinak, o něm může pronikavě přemýšlet a psát. Něco jiného je však kritický text - a něco jiného anketní tip, u kterého se předpokládá, že kritik volí "to nejlepší" z jakžtakž relevantního vzorku.

  OdpovědětVymazat
 41. Jasně, o tom všem asi nebude velkého sporu - ale pořád narážíme na tu pitomou reálnou situaci. Podstatná je totiž odpověď na otázku, kterou tyto jinak chvályhodné úvahy ponechávají stranou, ale která je po mém soudu klíčová: totiž, jestli anketa bude bez lidí jako Martin Švejda (teď ho beru jen jako určitý prototyp) lepší nebo horší.

  OdpovědětVymazat
 42. Martin Švejda7. ledna 2015 15:42

  Ne, Vladimíre, já myslím, že klíčová otázka zní: existuje nějaký mechanismus (jiný a lepší než je ten stávající), jak vybrat mezi kritiky ty relevantní, kteří by měli do ankety přispět?

  OdpovědětVymazat
 43. Ach jo. Tak teda zkus nějaký jiný a lepší mechanismus navrhnout (prosím ale konkrétně), my jsme se už k tomuhle vyjádřili asi stokrát, a je otrava pořád dokola opakovat, že o ničem lepším nevíme.

  OdpovědětVymazat
 44. Martin Švejda7. ledna 2015 15:54

  Vždyť už jsem to tady přeci uvedl:
  "Po promyšlení svého příspěvku jsem vlastně dospěl k následující variantě Cen divadelní kritiky: měla by se udělovat jen v jednotlivých oborech (činoherní divadlo, hudební divadlo, loutkové divadlo, taneční a pohybové divadlo, amatérské divadlo, alternativní divadlo /?/), z nichž některé by mohly mít více kategorií (herecký výkon, scénografie apod.); v každé kategorii by hlasovali jen ti kritici, kteří se danému oboru více věnují"

  OdpovědětVymazat
 45. Aha... no tak ale tak třeba kategorii činohra bys předpokládám ve svých cenách poctivě rovnou zrušil, protože se tam automaticky objeví úplně stejné problémy jako v tom dosavadním systému. Nebo ty snad víš o nějakých kriticích, kteří mají dostatečný přehled o celém českém dění, a mohli by v té tvé oborové ceně hlasovat s klidnou myslí? Já měl za to, že jsme si celkem názorně vyjasnili, že v reálném světě neexistují.

  OdpovědětVymazat
 46. Jakub Škorpil7. ledna 2015 16:21

  ty už si to "přeci uvedl" a já už se tě přeci ptal: co znamená "více věnují"? Kolik kritik, studií nebo glos za sezonu to představuje? Kolik viděných premiér ročně? Jak je bude takový odborník prokazovat a komu? Kdo bude stanovovat kritéria a kdo je bude "notifikovat"? Budou trvalá, nebo pravidelně aktualizovaná?...

  OdpovědětVymazat
 47. ...nemluvě o dramaturgických plánech na méně riskujících českých scénách...

  OdpovědětVymazat
 48. V roce 2014 přemýšlet v kategoriích jako činoherní divadlo nebo amatérské divadlo či alternativní??? Cože? Tyhle kategorie se míchají a rozostřují už nějaký pátek. Co třeba poslední sezona v Divadle Na Zábradlí, abych zůstal u zavedených divadelních domů? Jsou Šedá sedmdesátá činohra nebo pohybové/pantomimické divadlo? Jak je to alternativní? Je Velvet Havel hudební divadlo?...atp....

  OdpovědětVymazat

Jsme rádi, když diskutujete, ale prosíme, podepisujte se celým jménem.
Anonymní i nedostatečně podepsané příspěvky budou vymazány.
Vulgarity, urážky a off-topic komentáře se zapovídají.
Děkjueme