pondělí 27. listopadu 2017

Míšková: Dobrý bůh z Manhattanu (Český rozhlas Vltava)

Dramaturgie Českého rozhlasu Vltava, jež je letos zasvěcena aktuálně vrcholícímu Rakouskému roku, se právě v tyto dny příjemně doplňuje s PDFNJ 2017. Původní rozhlasovou hru Ingeborg Bachmannové Dobrý bůh z Manhattanu v novém českém překladu natočil Český rozhlas poprvé od jejího rakouského vydání na konci padesátých let.

Zatímco web ČRo v mediální propagaci nejvíce zdůrazňuje ztvárnění role Dobrého boha Viktorem Preissem, pro posluchače je mnohem atraktivnější milenecká dvojice Jennifer (Tereza Dočkalová) a Jana (Jan Dolanský). Ti se náhodně setkávají v New Yorku a během pár dní se mezi nimi vyvine hluboký lidský vztah a skutečná láska, což Ingeborg Bachmannová, původně básnířka, formovala jako dramatickou báseň. O tomto průběhu referuje obžalovaný Dobrý bůh z Manhattanu před soudem, kde obhajuje svůj bombový atentát na milence. Ten provedl právě ve chvíli, kdy bylo již zřejmé, že Jan neodpluje za svými závazky zpět za oceán, ale rozhodl se zůstat s Jennifer.

Ingeborg Bachmann, foto Renate vaon Mangoldt

Přestože hraje Dobrý bůh jakožto průvodce dějem ve hře důležitou úlohu, v inscenaci nemá tato postava příliš prostoru pro vlastní vývoj. Viktor Preiss, jenž by měl ve své roli zosobnit fenomén zla, si sice zachovává chladný odstup, ale svou polohu neproměňuje. Zkušený rozhlasový herec známý svou technickou vytříbeností, intelektuálním porozuměním i emočním přesahem[1] se zde projevuje nezvykle staticky a odosobněně. Oproti tomu Dolanský a Dočkalová přesvědčivě vyjadřují náročný přechod od prvotní tělesné vášně k trvalejšímu hodnotnému vztahu, přičemž Jennifer i Jan musejí obětovat kus sebe sama pro vznik nové vztahové dimenze. Oba herci jsou již technicky vytříbení a jejich hlasová škála živě obsáhla polohy od flirtu přes stud a zmatek, až k touze, vzteku i uvěřitelnému citovému pohnutí.

Režisérka Hana Kofránková klade důraz na mluvené slovo. Veškerá hudba tvoří pouze předěl nebo podkres jednotlivých scén a její charakter není významotvorný jinak, než že se snaží prvoplánově navodit „newyorskou“ atmosféru. Minimální podíl ruchů i užití ticha a malé rozdíly v akusticitě různých prostředí, to vše posluchače odkazuje výhradně k mluvenému slovu. Příznačně horkou letní noc posluchač neuslyší, jen se o ní mluví, a zdejší newyorskou ulici bychom mohli snadno zaměnit s jakoukoliv jinou ulicí českého maloměsta uprostřed noci. Hra svým zpracováním zůstává v době, kdy se poprvé dostala k českému čtenáři, tedy v 60. letech. Nemusí to být nutně špatně, ale vzhledem k nadčasovosti a univerzalitě, kterou příběh nese, se inscenace jeví až příliš klasicky. Dramaturgicky však hra skvěle doplňuje bílé místo rakouské dramatiky v českém prostředí.

V rámci off programu PDFNJ bude možné Dobrého boha z Manhattanu slyšet v pásmu Nikdy nekončící maraton rozhlasových her (odkaz zde). Ten proběhne 28. 11. a kolektivní poslech v ideálních podmínkách studia ČRo může poskytnout zcela novou vnímatelskou dimenzi. Společně s Dobrým bohem budou uvedeny dvě výrazné premiéry: Prezident Thomase Berndharda a hra Proč kuchyň? Petera Hankeho.


GABRIELA MÍŠKOVÁ


[1] Podrobný syntetizující výklad rozhlasového herectví Viktora Preisse podává Tomáš Bojda ve své diplomové práci.

více info o inscenaci zde

Žádné komentáře :

Okomentovat

Jsme rádi, když diskutujete, ale prosíme, podepisujte se celým jménem.
Anonymní i nedostatečně podepsané příspěvky budou vymazány.
Vulgarity, urážky a off-topic komentáře se zapovídají.
Děkjueme