sobota 10. listopadu 2012

Švejda: Ad L. Rieger - J. Šotkovský: Kristus bez evangelistů (Divadelní revue 2/2012)

V novém čísle Divadelní revue Lukáš Rieger a Jan Šotkovský recenzují publikaci Divadlo jsou herci, kterou z textů Otomara Krejči sestavili Helena Glancová a Karel Kraus. Stať se věnuje nejen knize, ale i samotnému režisérovi, jeho uměleckým postojům, a jako jedna z mála nabízí skutečně kritický pohled na tvorbu tohoto tvůrce. V recenzi také padne na adresu dnes nejzasvěcenějších a nejerudovanějších vykladačů Krejčova díla, Karla Krause a Jany Patočkové (píšící již řadu let krejčovskou monografii), klíčové slovo: apologeti. Není myšleno pejorativně, upozorňuje pouze na fakt, že na nestrannou, nemýtotvornou reflexi Krejčovy osobnosti teprve čekáme. Recenzi Lukáše Riegera a Jana Šotkovského považujme za jakousi z prvních současných vlaštovek.

2 komentáře :

  1. Jako komentovaný autor jen upozorním na to, že jediný mně známý text o porevoluční Krejčově práci, který je psán z pozice zastánce jeho poetiky a jím vzývaného "divadla dramatu" a přitom má k ní podstatné a opodstatněné výhrady, je úvaha Přemysla Ruta Šedivý je strom života, zelená je každá teorie (Literární noviny 25/1992). Online zde: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/3.1992/25/6.png a zde http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/3.1992/25/7.png (doporučuji k četbě, fakt to stojí za to!).

    OdpovědětVymazat
  2. Martin J. Švejda13. listopadu 2012 v 9:47

    Ano, Rutova stať dobře vystihuje "úlek" z Krejčova návratu do českého divadla na konci osmdesátých let (který započal články v časopisu O divadle). Pochopitelně, nezahrnuje zbylé dvě Krejčovy práce v Divadle za branou II, které (zvláště Obři z hor) poněkud korigovaly konečný obraz tohoto divadla. A nezahrnuje, pochopitelně, i Krejčovy následné "kauzy": zavření divadla, konkurs na šéfovské místo v Národním divadle, inscenace Faust... (sám Krejča o tom všem asi neuceleněji hovoří v programu k inscenaci Fausta). Před historiky vskutku stojí ještě velmi mnoho práce (a to hovoříme jen o situaci "po návratu").

    OdpovědětVymazat

Jsme rádi, když diskutujete, ale prosíme, podepisujte se celým jménem.
Anonymní i nedostatečně podepsané příspěvky budou vymazány.
Vulgarity, urážky a off-topic komentáře se zapovídají.
Děkjueme